Vidas Pinkevičius (1949-2012)

Vidas Pinkevičius (1949-2012) – vienas produktyviausių bei unikaliausių Klaipėdos ekspresionistų, palikęs nesuskaičiuojamą kiekį drobių. Po freskos-mozaikos studijų Vilniaus valstybiniame dailės institute, 1973 m. atvyko gyventi į Klaipėdą. Uostamiestyje pradėjo pedagoginį darbą ir visą gyvenimą trukusį tapybos dėstymą Adomo Brako dailės mokykloje.

Ekspresionizmą atstovaujantys dailininko darbai išskirtiniai pastoziška tapymo maniera,  apibendrinta formų traktuote, tirštai sukomponuotais siužetais bei viduramžių dailei būdingu atvirkštinės perspektyvos naudojimu. Pasirinkdamas tokias išraiškingas tapybos priemones Vidas sukūrė unikalų subjektyvaus pasaulio atspindį, prisodrintą mitologiniais motyvais ar religinėmis nuotaikomis.

Pirkinių krepšelis